Ideą inteligentnego budynku jest posiadanie systemu czujników i detektorów połączonych z zintegrowanym systemem zarządzania uzyskanych informacji. Dzięki informacją przychodzącym z różnych elementów systemu budynek może reagować na zmiany wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do zwiększenia komfortu funkcjonalności, bezpieczeństwa, a co najważniejsze do minimalizacji kosztów eksploatacji.

Proponowany przez Nas system TaHoma może połączyć w jedno działanie oprócz sterowania osłonami zewnętrznymi i wewnętrznymi również system alarmowy, oświetlenia, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji itd.

Bardziej przystępnie mówiąc system ma za zadanie informować nas i reagować na zdarzenia inne niż zaprogramowany codzienny harmonogram korzystania z domu.

Przykład 1. W sytuacji nieplanowanego późniejszego powrotu do domu możemy indywidualnie za pomocą dostępu do internetu ustawić czas załączenia centralnego ogrzewania.

Przykład 2. W sytuacji otrzymania informacji o reakcji czujnika dymu możemy za pomocą zainstalowanej kamery sprawdzić co tak naprawdę przyczyniło się do alarmu i w miarę konieczności powiadomienie odpowiednich służb.

Przykład 3. W przypadku wzrastającego natężenia nasłonecznienia możemy wykorzystać zamontowane systemy osłonowa dla zmniejszenia kosztów związanych z czasem pracy klimatyzacji dla uzyskania zadanych komfortowych warunków temperaturowych wewnątrz pomieszczeń.

Przy kreowaniu odpowiedniego dla nas rozwiązania pamiętajmy iż główną zasadą jest:

„System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na domowników znajdujących się w jego środowisku…”